Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

gorevleri

Personel Dairesi Başkanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı nın Görevleri

1- Kuruluşu :


a) Başkan,
b) Başkan Yardımcıları,
c) Atama Şube Müdürlüğü,
ç) Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü,
d) Kıdem ve Terfi Değerlendirme Şube Müdürlüğü,
e) Kadro ve Planlama Şube Müdürlüğü,
f) Performans Değerlendirme Şube Müdürlüğü,
g) Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü,
ğ) İnsan Kaynakları Geliştirme Şube Müdürlüğü,
h) Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü,
ı) Soruşturma Şube Müdürlüğü,
i) Strateji Geliştirme ve Destek Şube Müdürlüğü,
j) İdari Büro Amirliği.

Dairemiz Kuruluş Şeması için tıklayınız.
 
2- Görevleri :

a) Emniyet Teşkilatı personelinin ilk atama, yer değiştirme, memuriyete iade ve branş işlemlerini yürütmek,

b) Emniyet Teşkilatı personelinin terfi, derece-kademe ilerlemesi ve intibak işlemlerini yürütmek,

c) Merkez Değerlendirme ve Yüksek Değerlendirme Kurulu işlemleri ile meslekte yükselme işlemlerini yürütmek,

ç) Emniyet Teşkilatının kadro standardını belirlemek, kadro iptal, ihdas, değişiklik ve vize işlemlerini yürütmek,

d) Emniyet Teşkilatı personelinin özlük dosyasını düzenlemek, başarı değerlendirme yöntem ve sistemlerini geliştirmek,

e) Başkanlığın görev alanına giren konularda yürütülen iş ve işlemleri bilişim teknolojisi ile desteklemek ve ihtiyaç duyulan konularda gerekli otomasyonu sağlamak,

f) Emniyet Teşkilatının personel rejimi ve insan gücü planlaması konularında orta ve uzun vadeli projeler hazırlamak,

g) Merkez ve taşra teşkilatının personel birimlerinde çalışanların yetiştirilmesi ve bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitimler yürütmek; seminer, kurs, konferans, panel, brifing ve toplantılar düzenlemek,

ğ) Emniyet Teşkilatındaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliklerinden gönderilen raporların analizini yaparak, bu birimlerin verimliliğini arttırıcı çalışmalar yapmak,

h) Emniyet Teşkilatı personelinin ücretsiz izin, sağlık, asalet tasdiki, memuriyetten ayrılma, emeklilik, vefat, nakdi tazminat, askerlik, hizmet borçlandırma işlemlerini yürütmek ve personel kimlik kartlarını tanzim ederek dağıtımını yapmak,

ı) Emniyet Teşkilatı personeli hakkındaki ihbar, şikâyet evrakıyla ve yapılan soruşturmalarla ilgili işlemleri yapmak değerlendirmek, görevden uzaklaştırılan personelin durumlarını takip etmek,

i) Yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak PBS’ nin verimliliğinin artırılarak ihtiyaca uygun geliştirilmesini ve PBS’ de güncel kayıt tutulmasını sağlamak,

j) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek,
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Turn Back Crime
 • POLSAN
 • Ulusal Ulaştırma Platformu