Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Personel Dairesi Başkanlığının Tarihçesi

Personel Dairesi Başkanlığı
Personel Dairesi Başkanlığının Tarihçesi
 
Osmanlı Devletinde örgütlenme ve işlevsel olarak çeşitli kurumlar arasında dağınık halde bulunan kolluk hizmetlerinin tek birim altında toparlayan ve "POLİS" adıyla teşkilatın ilk kurulduğtarihce.pngu 10 Nisan 1845 tarihinden bu yana teşkilat mensuplarının seçimi, atama ve diğer özlük haklarını takip eden personel birimi de beraberinde kurulmuştu.
Teşkilatın kuruluşu ile birlikte yayımlanan 17 maddeden oluşan 1845 tarihli "Polis Nizamnamesi" ile Teşkilatın örgütsel yapısından ziyade İşlevsel görevler ifade edilmiştir. Ancak teşkilatın yapılanması ve yönlendirilmesi açısından "Zaptiye Müşürü" ve Muavinliğinin başkanlığında oluşan "ZAPTİYE MECLİSİ" tarafından personel işlemleri de takip ediliyordu.
 
1870 tarihinde Teşkilat yapısında değişiklik yapan nizamname ile Zaptiye Müşüriyetine bağlı oluşturulan 4 Meclis ve Dairelerden "İKİNCİ DAİRE" personel hizmetleri ile görevlendirilmiştir. 1876 yılındaki Tanzimat ve Islahat hareketleri çerçevesinde 1879 yılında yapılan reformlarla Polis Zabıta Kuvveti olarak kurulan "Memurini Teftişîye"nin yapısında da aynı teşkilatlanmaya devam edilmiştir.
1881 yılında Polis Teşkilatının yapısında köklü değişiklikler getiren yeni düzenleme ve 19 Nisan 1907 tarihinde yayımlanan Polis Nizamnamesi ile teşkilatın merkez ve taşra kuruluşları belirtilirken, merkezde polisin seçimi, cezalandırılması, yargılanması ve ödeneklerini takip eden "SİCİL VE AHVAL ŞUBESİ" kurulmuştur. Ayrıca "İNTİHAP HEYETİ" adıyla kurulan meclis tarafından üst düzey personel işlemleri yürütülmüştür.
1913 tarihli Nizamname İle getirilen düzenlemelerden biri de Emniyeti Umumiye Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan "MEMURİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"dür. Personel hizmetleri bu şube tarafından yürütülmüştür. 1922 tarihli teşkilat şemasında ise adı geçen şube Emniyeti Umumiye Müdürü Muavinliğine bağlanmıştır. 1924, 1928, 1929, 1931 ve 1933 yıllarına ait Teşkilat şemalarında adı geçen şubenin yeniden doğrudan Emniyeti Umumiye Müdürüne bağlandığı görülmektedir.
1937 yılında yürürlüğe giren 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Umum Müdür Muavinliğine bağlı ÜÇÜNCÜ DAİRE’nin uhdesinde personel hizmetleri ile görevli "ÜÇÜNCÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"nün kurulduğu görülmektedir. Adı geçen kanunun ilk yayımlandığı tarihteki düzenlemenin 16’ncı maddesinde "Üçüncü Şube üç Bürodan Oluşur" denilmektedir. Bu tarihten itibaren tüm personel hizmetleri bu şube tarafından yürütülmüştür.
Gün geçtikçe büyüyerek güçlenen ve bu oranda personel sayısının artması ile personel hizmetlerinin gereği gibi ifası için, 1965 tarihinde Üçüncü Şube Müdürlüğü'nün ismi "ÜÇÜNCÜ ŞUBE REİSLİĞİ" olarak değiştirilmiştir. 1970 tarihinde ise "PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI" olarak adlandırılmıştır. 24.12.1982 tarihinde yürürlüğe giren ilk T.M.K. planlaması ile Personel Daire Başkanlığı tüm hizmet birimleri ile şekillenmiştir.
Halen Personel Daire Başkanlığı; doğrudan Daire Başkanı’na bağlı 3 Büro Amirliği (İdari Büro Amirliği, Özel Kalem Büro Amirliği ile Tahakkuk ve Lojistik Büro Amirliği), 7 Şube Müdürlüğü (Atama, İşlemler, Kadro, Kıdem-Sicil, Soruşturma, İnsan Kaynakları Yönetimi Bilgi Sistemleri ve İnsan Kaynakları Geliştirme Şube Müdürlüğü) ve bu Şube Müdürlüklerine bağlı 43 Büro Amirliği’nden oluşan yapısıyla Emniyet Teşkilatı personeline en iyi hizmeti vermeye devam etmektedir.
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Turn Back Crime
 • POLSAN
 • Ulusal Ulaştırma Platformu